Đội kỹ sư

bộ phận động cơ của chúng tôi có 12 kỹ sư giàu kinh nghiệm trong đó có một kỹ sư người Đức phụ trách công ty con ở Đức.

TelE-email