Đặc điểm kỹ thuật máy

Thiết bị gia công chúng tôi có: Tiện CNC, Phay CNC, Hợp chất tiện-phay 5 trục CNC, Máy mài bánh răng CNC, Máy tạo hình bánh răng CNC, Máy phay thủ công, Máy mài, Máy khắc laser.


TelE-email